Home

KVK 73615951

Lage Zwaluwe

Email:behoudzwaluwslandschap@gmail.com

ONZE MISSIE

 

De Stichting behoud Zwaluws landschap heeft ten doel; het behouden en verbeteren van de natuur,- landschappelijke en cultuurhistorische waarden, alsmede het behoud van flora en fauna. Daarnaast staan veiligheid, gezondheid en milieu in en rondom Lage Zwaluwe hoog in het vaandel, zodat wij ons mooie dorp op een goede manier kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. 


AANLEIDING

Aanleiding voor de oprichting van de stichting was het ’Beleidskader grootschalige zonnevelden’ van de gemeente Drimmelen, een beleid dat grootschalige zonnepaneelvelden op landbouwgrond mogelijk maakte. Inmiddels heeft de gemeenteraad het college opgedragen om dit beleidskader aan te passen en de zonnepaneelvelden te beperken tot een pilot van 10 hectare in Terheijden.


NEE-POSTERS

Na een negatieve start met rode NEE-posters op de ramen en gele hesjes in het gemeentehuis zijn Stichting behoud Zwaluws landschap en de gemeente Drimmelen inmiddels met elkaar in gesprek. Doordat de bewoners nu kunnen meedenken en meepraten over invulling van de energietransitie, is Stichting behoud Zwaluws landschap van mening dat de gemeente een grote stap in de goede richting heeft gezet. Wij achten het daarom niet meer nodig om de NEE-posters nog op te hangen en adviseren bewoners van Lage Zwaluwe deze te verwijderen als gebaar van goede wil.

 

ACTUEEL

Op dit moment heeft de energietransitie, die een grote invloed heeft op de leefomgeving van mens en dier, onze hoogste prioriteit. Wij willen graag meewerken aan de verduurzaming van ons dorp, waarbij het landschap niet wordt aangetast maar juist wordt versterkt. Daarbij is het volgen van de zogenaamde ‘zonneladder’ een goed uitgangspunt ten aanzien van de benutting van zonne-energie.

 

ZONNELADDER

De zonneladder is op landelijk en provinciaal niveau inmiddels de norm. Volgens de principes van de zonneladder mogen natuur- en landbouwgronden niet als eerste mogelijkheid worden aangewend voor het opwekken van zonne-energie. Zonnepanelen op onbenutte terreinen en daken van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen zouden als eerste ingezet moeten worden op weg naar duurzaam wonen en leven. Klik hier voor meer informatie over de zonneladder.