Nieuws-2

KVK 73615951

Lage Zwaluwe

Email:behoudzwaluwslandschap@gmail.com

GEEN draagvlak zonne-industrie in Zwaluwse polders

Stichting behoud Zwaluws landschap heeft donderdag 31 januari 2019 petities en de uitslag van het draagvlakonderzoek overhandigd aan de burgemeester van Drimmelen. Naar aanleiding van de vele aanvragen voor zonne-industrie in Lage Zwaluwe heeft de stichting een onderzoek naar draagvlak gedaan, ter ondersteuning van de gemeente. Er zijn petities gehouden onder de omwonenden en eigenaren van aangrenzend land van de momenteel bekende initiatieven. Het gaat om twee initiatieven aan de Brugdam en twee aan de Vierendeelseweg. Hieruit blijkt dat op basis van 351 handtekeningen er GEEN draagvlak is voor de plannen. Het percentage van de huishoudens dat aangeeft dat er geen draagvlak is varieert tussen de 72% en 91% per initiatief.

 

    Uitslag draagvlak onderoek

 

Hoe dichter de plannen tegen de dorpskern van Lage Zwaluwe aan liggen, hoe groter de weerstand. Dit is verklaarbaar; perceelhouders zijn in de regel agrariërs, een groep die verdeeld is met betrekking tot dit onderwerp. En dichter bij de dorpskern zijn ook meer omwonenden.

 

Na de ontstane commotie in de dorpskernen hebben zowel het College als diverse fracties van de gemeenteraad aangegeven draagvlak voor het realiseren van de initiatieven essentieel te vinden. Zonder draagvlak kan niet worden ingestemd met de verschillende initiatieven. Daarom hebben vrijwilligers van de Stichting behoud Zwaluws landschap vele omwonenden gevraagd naar hun mening. Stichting behoud Zwaluws landschap hoopt met het onderzoek het College, de raadsleden en de ambtelijke organisatie inzicht te geven in het ontbreken van draagvlak en doet dan ook een beroep op deze functionarissen om er hun voordeel mee te doen.

Stichting behoud Zwaluws landschap is vóór energietransitie en vóór duurzaamheid.

 

De stichting zet zich in voor:

- Participatie van inwoners bij beleidsvorming en -uitvoering van energietransitie.

- Sturen op het volgen van de zonneladder.

- Een bijdrage aan flora, fauna, ecosysteem en landschap.

- Verbinden van alle inwoners en ondernemers in de gemeente.

- Energie opwekken naar behoefte en op plek van behoefte.

- Betrokkenheid van integere en objectieve partijen.

 

    Voorzitter Hanny van Geel overhandigt petie aan burgemeester Gert de Kok