Nieuws-4

KVK 73615951

Lage Zwaluwe

Email:behoudzwaluwslandschap@gmail.com

Raad Drimmelen grijpt in: geen 150 maar ‘slechts’ 10 hectare voor zonnevelden


Bron: BN DeStem 28-2-2019


Een unanieme gemeenteraad heeft op 28 februari jl. met een motie en amendement ingegrepen in het zonneveldenbeleid van Drimmelen. Dat betekent onder meer dat niet 150, maar nog slechts 10 hectare tot 1 januari 2021 in het buitengebied beschikbaar is voor het ontwikkelen van zonnevelden. Dat betreft het zonneveld van het Traais Energie Collectief (TEC) aan De Bergen in Terheijden, dat door de gemeente is benoemd tot pilot.


“Na de opinieraad op 14 februari hadden zowel de raad als de inwoners het gevoel dat er naar elkaar geluisterd werd”, licht raadslid Tim Simons (VVD) de ingreep van de raad toe. Dat gevoel verdween na ontvangst van het aangepaste voorstel. Dat veroorzaakte namelijk veel onduidelijkheid, onrust en wantrouwen.”

De raadsleden zagen hun eisen die zij tijdens de opinieronde aan het college hadden voorgelegd, onvoldoende terug in het nieuwe raadsvoorstel. In de motie vragen zij het college onder meer om na het raadsbesluit samen met de bewoners een plan op te stellen, waarin komt te staan op welke manieren de dorpen in de gemeente in 2040 energieneutraal kunnen worden.


Zonnecowboys

Het raadsvoorstel werd na de opinieronde aangescherpt om juridische procedures en aansprakelijkheden voor de gemeente te beperken. Deze aanscherping leidde echter tot onrust bij de verschillende belangengroepen die zich verzetten tegen het beleidskader en de manier waarop dit tot stand is gekomen. Met name de overgangsregeling, waarbij initiatiefnemers tot vandaag de kans hebben gekregen hun aanvraag compleet te maken, laat volgens verontruste inwoners de deur voor 150 hectare zonnevelden wagenwijd open. 

Hoewel wethouders Jürgen Vissers en Jan-Willem Stoop nog met diverse belangengroepen hierover in gesprek gingen, kwamen veel betrokkenen naar het gemeentehuis om wederom hun onvrede te uiten. Zij zetten hun boodschap kracht bij met spandoeken en cowboyhoeden als symbool van protest tegen de initiatiefnemers, ook wel ‘zonnecowboys’ genoemd.


Verantwoording

Combinatie Algemeen Belang (CAB) diende uit onvrede over het gehele proces zelfs een motie van treurnis in tegen wethouders Stoop en Vissers. Raadslid Sarien Hoevenaar (CAB): “De wethouders zijn verantwoordelijk voor het slechte verloop van dit gehele traject.” PvdA en CDA ondersteunden deze motie die geen meerderheid haalde.

Wethouder Vissers beloofde zich hard te maken voor het slagen van de pilot van het TEC. “We gaan er alles aan doen om de aansluiting van De Bergen op het energienet te regelen.” Op 27 februari werd immers duidelijk dat de huidige hoogspanningstechniek geen Drimmelense energiepieken kan opvangen.