Nieuwsberichten

KVK 73615951

Lage Zwaluwe

Email:behoudzwaluwslandschap@gmail.com

Geplande zonne-industrie Lage Zwaluwe

Stichting behoud Zwaluws landschap zet zich in voor de energietransitie

Maart 2019.

Nu de discussie rond het zonneveldenbeleid inmiddels de goede kant op lijkt te gaan, kunnen de leden van Stichting behoud Zwaluws landschap hun energie gaan aanwenden om mee te denken over de energietransitie in Lage Zwaluwe. De eerste stap is natuurlijk het verminderen van het energieverbruik zelf. Op onze website vindt u alvast een aantal goede bespaartips.

Geplande zonne-industrie Lage Zwaluwe

Gemeenteraad pakt regie terug in Zonneveldenbeleid

Op 28 februari 2019 heeft een unanieme gemeenteraad met een motie en amendement ingegrepen in het zonneveldenbeleid van het college van B&W van de gemeente Drimmelen. Dit betekent onder meer dat de 150 hectare zonnevelden niet door gaat en dat tot 1 januari 2021 slechts 10 hectare in het buitengebied beschikbaar wordt gesteld voor het ontwikkelen van zonnevelden.

LAATSTE NIEUWS

Informatie en nieuws, verzameld door de Stichting behoud Zwaluws landschap.

Geplande zonne-industrie Lage Zwaluwe

Zonnepaneelvelden (voorlopig)

van de baan

Op 1 februari 2019 heeft het college van de gemeente Drimmelen een persbericht uitgestuurd, waarin wordt aangegeven dat  men  de regierol gaat terugpakken.

Bij voorkeur gaat de gemeente op dit moment alleen verder met TEC als brede pilot. De aanvragen van andere initiatiefnemers wil de gemeente gaan weigeren.

Constructieve zonneladder Stichting behoud Zwaluws landschap

Constructieve zonneladder helpt overheden bij goede inpassing zonne-energie

Natuur en milieufederaties hebben op 10 januari 2019 het stappenplan 'Constructieve zonneladder' gepresenteerd.

 

Het kan zijn dat bij Apple gebruikers de onderstaande knop 'Meer' niet werkt. Wij verwijzen u in dit geval door naar de website van Natuur en milieufederaties:

 

https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/wij-presenteren-de-constructieve-zonneladder/

Draagvlakonderzoek zonnepaneelvelden Lage Zwaluwe

Stichting biedt petitie aan:

GEEN draagvlak voor zonne-industrie in Zwaluwse polders

Stichting behoud Zwaluws landschap heeft op 31 januari 2019 de resultaten van het uitgevoerde draagvlakonderzoek naar grootschalige zonnepaneelveelden in en rondom Lage Zwaluwe overhandigd aan burgemeester Gert de Kok.

 

 

Geplande zonne-industrie Lage Zwaluwe

Geplande zonnepaneelvelden

Diverse initiatiefnemers zijn bezig met plannnen voor zonnepanelen industrie op landbouwgrond rondom de woonkern van Lage Zwaluwe. Momenteel zijn er concrete plannen voor 59,6 hectare. Daarnaast zijn er naar alle waarschijnlijkheid ook plannen voor de Steenplaats en als deze ook ingevuld gaan worden komt het totaal op circa 100 hectare!